Styrelsen har ordet

 

 

Slow food Falköpings styrelse består av följande personer:

 

Anna Hammar, ordförande

Ulf Lindén, kassör

Eleonor Björnfot, ledamot

Gösta Hedegård, ledamot

Hjalmar Björling, ledamot

Ingvar Kyrkander, ledamot

David Franson, suppleant

Maria Wardin, suppleant

 

Protokoll från styrelsemöten

 

2011-05-10 

 

2011-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slowfoodfalkoping.se • 2011

www.slowfoodfalkoping.se